Et japansk forskerteam har utviklet små roterende skruer som kan svømme gjennom venene. "Fartøyene" kan brukes til å frakte medisiner til infisert vev eller bære våpen mot ondartede svulster. Kazushi Ishiyama ved Tohuku Universitet i Japan lagde "mikroubåtene" basert på små sylindriske magneter, åtte millimeter lange og mindre enn én millimeter i diameter.

— Målstyrt behandling mot svulster kan bli et meget anvendelig verktøy. Spesielt i forbindelse med områder som er vanskelig å operere i, som hjernen, sier Sara Hiom ved britiske Cancer Research Campaign (CRC) til BBC News.

Straks roboten er satt inn i kroppen til en pasient kan den styres rundt med et tredimensjonalt magnetfelt og et kontrollsystem. Tester viser at robotene kan trenge gjennom en 2 centimeter tykk biff på 20 sekunder. Hvis man får utstyrt roboten med en pigg som kan varmes opp, kan den styres inn i svulster og brenne dem vekk, sier Ishiyama.

Et av problemene som må løses er størrelsen på robotene. Hvis de er for store kan de stenge blodsystemet. Forskningen er publisert i New Scientist.(Origo)