Canadarm2 løsnet fra festet og slo inn i siden på stasjonen da astronautene fredag testet det problematiske leddet på løftearmen, melder New Scientist.

Først trodde Nasa-ingeniørene at den 17 meter lange kranen hang seg opp i noen løse wirer under en manøver, men astronautene benektet at de rørte kontrollene. Antakelig spratt armen ut av festet på grunn av spenning som hadde bygget seg opp i mekanismen. Astronautene rapporterte ikke om skader på romstasjonen.

Forsinker to romferger Den defekte robotkranen forsinker de to neste romfergeturene med tre uker hver. Det betyr antakelig at Atlantis skytes opp tidligst 12. juli og Discovery tidlig i august.

Den første av romfergene som skal opp, Atlantis, bringer en russisk luftssluse og dokkingstasjon til ISS. Oppskytningen kan ikke skje før robotarmen på ISS blir klargjort, fordi den skal brukes i monteringen av den russiske modulen. Canadarm2, som er verdt 600 millioner dollar, ble levert til romstasjonen forrige måned.

Russernes kombinerte luftsluse— og dokking-enhet til 164 millioner dollar ble forsinket av finansieringsproblemer. Det er tvilsomt om flere russiske moduler blir brakt ut i rommet på lang tid. Russerne sliter med et romfartsbudsjett på 100 millioner dollar. Til sammenlikning koster en romfergeekspedisjon fem ganger så mye. (Origo)