• Dette er en meget nyttig bok om vår tids kriger og krigens årsaker, sa den tidligere britiske utenriksminister Robin Cook, da han lanserte «The Atlas of War and Peace» i London.

JAN TYSTAD

London

Boken er skrevet Dan Smith og Ane Bræin som begge arbeider det ved norske fredsforskningsinstitutt PRIO og er svært aktuell i disse dager på grunn av Irak-krigen.

— Jeg er ikke en «viktig» person lenger, men jeg forsøkte så godt jeg kunne å redusere våpenbruken da jeg satt i regjeringen som utenriksminister. Det er gledelig å se av boken at 41 land har sluttet å produsere landminer etter at den internasjonale traktaten om forbud mot slike miner ble undertegnet i 1997, sa Robin Cook, som arbeidet aktivt for forbudet. Han trakk seg fra regjeringen i protest da krigen mot Irak startet for noen uker siden.

Håndvåpen verst

Cook kom inn på det aktuelle tema om masseødeleggelsesvåpen. USA og Storbritannia har begrunnet Irak-krigen med at de skulle tilintetgjøre landets kjemiske, bakteriologiske våpen og atomvåpen.

— Disse våpnene er viktige nok, men de verste masseødeleggelsesvåpen er de små håndvåpnene, noe som går tydelig frem av denne boken. Da jeg arbeidet som utenriksminister forsøkte jeg å få begrenset produksjonen, sa Robin Cook. Han mener de som produserer håndvåpen har et ansvar for å hindre at de skaper nye konflikter. Boken viser at 500.000 mennesker årlig drepes av håndvåpen, hvorav 300.000 i krig og konflikter.

7,7 mill drept siden 89

Fredsforskeren Dan Smith presenterte bokens innhold og svarte på spørsmål fra presse og representanter fra forskjellige hjelpeorganisasjoner. Han understreket at det har vært 126 kriger siden den kalde krigen sluttet i 1989. De fleste av disse krigene får vi ikke se på fjernsynet, eller lese om i avisene til tross for at de fleste har langt flere døde enn de som er blitt ofre under krigen i Irak.

Boken viser at det er drept 7,7 millioner mennesker siden 1989, bare i Kongo ble det drept 2,4 millioner. I de fleste krigene er det flere sivile enn militære som blir drept.

Dan Smith ble spurt hva han trodde var den viktigste årsak til Irak-krigen.

— Jeg tror ikke den ble startet for å hjelpe amerikansk økonomi, den har tvert imot skadet økonomien - bunnen er falt ut av aksjemarkedet. Hele økonomien er blitt rammet. Jeg tror heller ikke oljen har vært den avgjørende faktor. Årsaken til at USA gikk til krig nå, er landets strategiske plassering. Rumsfeld og Cheney har på ett område samme syn som Bin Laden, de vet at Saudi-Arabia er et ustabilt regime og at det ikke er noe trygt sted å ha baser. De trenger en mer lojal partner i Golf-området enn Saudi-Arabia som kan bli overtatt av fundamentalister som Osama bin Laden, sa Dan Smith som også ble spurt hva han tror vil skje etter krigen.

— Vi står overfor et dilemma , nemlig hvordan vi skal kunne arbeide for å hindre at USA gjennomfører flere invasjoner. Faren er at amerikanerne vil føle at Irak-seieren gir dem rett til å fortsette krigen mot andre stater som de ikke liker. Spørsmålet er om vi i Europa har noe alternativ. Det ser ikke slik ut. Landene i Europa er ikke i stand til å bli enige om en felles utenrikspolitikk som kan være en motvekt mot amerikanernes. Enda vanskeligere blir det for EU å ha en felles politikk når de nye medlemslandene blir tatt opp i organisasjonen.

Dan Smith gjorde det klart at etter hans mening kan ikke Irak-krigen forsvares. Det er en ensidig aksjon, uten FNs godkjennelse, men når krigen først er et faktum, må man gjøre det beste for å få hjulene i gang igjen.

Gjenoppbygging

Forfatteren ble også spurt hva han tror vil skje under gjenoppbyggingsfasen.

— Hvis USA overtar landet og forsøker å drive det i en lengre periode, vil alt gå galt. Hvis man overlater det helt til irakerne, vil det også gå galt, fordi de er så uenige. Den eneste farbare vei er å la FN ha ansvaret for gjenoppbyggingen og sørge for at landet holdes samlet, sa Dan Smith.

Han mente en gjenoppbygging vil ta lang tid, men det umiddelbare behov er å gjenskape ro og orden og få i gang igjen livsnødvendige funksjonen som vannforsyning og elektrisitet. Også dette er noe FN har eksperter til å drive.

En japansk hjelpearbeider utbrøt: - Jeg er så lei av å se stormaktene ødelegge fattige land med sine bomber, for så å be oss i hjelpearbeidere om å sette bitene sammen igjen.

Dan Smith sa han forsto reaksjonen, men i fremtiden vil stadig flere konflikter bli bombekriger. Metoden har vist seg effektiv i Afghanistan og Irak og derfor vil den bli gjentatt.

Reportasjene

Dan Smith mente det har vært av stor betydning at så mange medier har dekket krigen fra Bagdad og andre steder i Irak.

— Selv om vi har sett grusomme bilder av skadede ofre, også mange barn, så er det viktig at den menneskelige siden av krig kommer fram. Vi forstår bedre hva krig virkelig er når vi får ofrene inn på fjernsynsskjermen eller som bilder i avisene, sa Dan Smith som mente at mange ansatte i media mangler bakgrunnskunnskaper. Ofte kaster man seg over sensasjonene eller fremsetter påstander, som seinere må dementeres. Både de som sitter i hjemmeredaksjonene og de som er i felten, burde få mer kunnskaper om de aktuelle krigsområdene.

Deler av boka er lagt ut på webnettet til IWPR (Institute for War and Peace Reporting). På www.iwpr.net finner man noen av de grafiske fremstillingene i boka og fakta fra boken. Ane Bræin, som er medforfatter, sier til Bergens Tidende at hun håper et norsk forlag vil oversette boken, som vil være nyttig for alle som følger internasjonal politikk

Også elever i den videregående skole, vil ha nytte av den