Det er første gang på elleve år at en nominert høyesterettsdommer må møte i Senatet før han blir godkjent. Og høringen er ventet å bli svært krevende for Bushs utvalgte.

Demokratene i komiteen ønsker blant annet en klargjøring av Roberts holdning til abort, selv om de ikke vil spørre ham direkte.

Etter utspørringen blir Robert etter alt å dømme godkjent av det republikanske flertallet i Senatet, muligens også før høyesterett tar fatt på en ny periode 3. oktober.

Med sine 50 år kan Roberts bli den yngste høyesterettsjustitiarius noensinne i amerikansk historie. Han kan komme til å lede domstolen i flere tiår framover og på den måten få stor innflytelse på amerikansk lovgiving.