KLAUS JUSTSEN

Washington

Lytter John Kerry til opinionsmålingene og til sine kolleger i Senatet, står han overfor en ganske enkel avgjørelse når han i løpet av den kommende måneden skal velge sin kandidat til posten som visepresident.

Opinionsmålingene både blant demokrater og alle andre velgere gjør det klart at senator John Edwards har den klart største tilslutning til posten som Kerrys partner i valgkampen frem til valget 2. november.

Stor overraskelse

Senatet har ingen formell innflytelse på utvelgelsen av visepresidentkandidaten, men det er ingen tvil om at en avstemning blant de 48 demokratiske medlemmene ville gi Edwards et overveldende flertall.

Bak denne holdningen ligger ikke bare ønsket om å styrke en av sine egne, skjønt Edwards har valgt å forlate Senatet etter bare en seksårsperiode. Senatorene er imidlertid overbeviste om at Edwards vil kunne styrke partiet i viktige deler av landet og kanskje fremfor alt tilføre kampanjen den dynamikk som Kerry inntil nå har hatt problemer med å mobilisere.

Opinionsmålingene gjør det klart at velgerne ikke har glemt kampanjen som John Edwards med betydelig suksess førte frem til primærvalgene. Her var den ungdommelige senatoren fra North Carolina en av de helt store overraskelsene da han sikret seg flere gode resultater og ble den eneste seriøse trussel mot Kerry etter den første runden i Iowa.

Edwards populistiske og optimistiske stil vant mange tilhengere, men mangel på erfaring ble sett som forklaring på at han bortsett fra en seier i South Carolina måtte nøye seg med annenplassen.

Nå fastslår 36 prosent av velgerne, ifølge en meningsmåling fortatt av nyhetsbyrået AP, at de foretrekker Edwards til posten som visepresident. Hos demokratene er tilslutningen 43 prosent.

I forrige uke ble det kjent at John Kerry hadde hatt kontakt med sin republikanske kollega og personlige venn John McCain, men at uoffisielle tilbud var blitt blankt avvist. Opinionsmålinger viser at kombinasjonen Kerry — McCain ville vinne stort over Bush - Cheney.

Hillary?

Den største trusselen mot John Edwards kunne komme fra senator Hillary Clinton. Hvis senatoren fra New York føyes til listen, samler hun en fjerdedel av stemmene, men de kommer i større grad fra andre kandidater enn fra Edwards. Den tidligere førstedame har dessuten blankt avvist å stille opp i år.

Når mange senatorer foretrekker Edwards, skyldes det spesielt at han med sitt utgangspunkt i sør vil være en effektiv motvekt til John Kerry, som med sin Boston, Massachusetts-bakgrunn har problemer med å slå igjennom i en rekke stater.

Kombinasjonen kunne bli effektiv i flere stater, som blir avgjørende for valgets utfall hvis oppgjøret blir like jevnt som i 2000. Edwards hjemstat North Carolina er et eksempel. Med ham ved siden av Kerry skrumper republikanernes forsprang inn fra 7 til 1 prosent.

GA OPP: John Edwards ga opp kampen mot John Kerry, men kan bli Kerrys partner.
REUTERS