Den 57 år gamle sosialdemokraten er en ringrev i dansk politikk, og hun har tidligere vært både undervisningsminister, sosialminister og landbruksminister. Fra 1995 til 1999 var hun EUs miljøkommissær.

Hun har årelang fartstid fra Folketinget, der hun ble innvalgt første gang i 1971.

Siden 2005 har hun vært overborgermester i København.

TREKKER SEG: Ritt Bjerregaard vil ikke lenger være borgermeser i København.
Amundsen, Paul S.