72 prosent av gassproduksjonen er også stanset, som følge av at selskapene har forlatt plattformene som er truet av orkanen, opplyste amerikanske myndigheter fredag kveld.