Lufttrykket i lavtrykkssenteret er nå på utrolig lave 897 mb. Maksimumsvinden er målt til 280 km/t, og det amerikanske National Hurrican Center omtaler den nå som ”potensielt katastrofisk”.

Heldigvis sier de siste prognosen at vinden vil løye noe før den treffer land.

Ut fra en foreløpig beregnet 3-dagers trajektorie treffer den rett på Galveston, som er en kystby like sør for Houston. USAs fjerde største by kan med andre ord bli svært alvorlig rammet.

Hva betyr kategori 5? Man opererer med forskjellige vindskalaer. Her i Norge har vi heldigvis mest bruk for Beaufort-skalaen, som går fra 0 (vindstille) til 12 (orkan). Alle stormer med vind over 117 km/t regnes som orkaner. Her overtar Saffir-Simpson-skalaen, som har ytterligere 5 trinn.

En kategori 5-orkan må ha påvist en vindhastighet på over 250 km/t, så «Rita» er tydelig velkvalifisert.

Tredje sterkeste

«Rita» overgås foreløpig kun av to tidligere orkaner. I 1969 traff «Camille» Bay St. Louis I Mississippi etter ha vært innom Cuba på vei nordover. Skadene er ifølge Wikipedia beregnet til 7.5 milliarder 2005-dollar og 256 mistet livet som en direkte følge av stormen.

«Gilbert» traff i 1988 land to ganger og fikk maksimum vindstyrke målt til 295 km/t. Den gang forløp skadene seg til mellom 7 og 9 milliarder 2005-dollar og minst 318 mennesker mistet.

Skalablind

— Man må ikke se seg blind på hvilken kategori en orkan tilhører. Ofte kan de nedgraderes et hakk eller to, men det kan bety at de øker i omfang, sier Rasmus Benestad vet met.no til bt.no. Orkanen Katrina ble nedgradert fra kategori 5 til kategori 4 før den traff land, men skadene ble likevel svært omfattende.

Les mer her:

Beaufort-skalaen (Wikipedia)

Tropiske orkaner (Wikipedia)

Saffir-Simpson-skalaen (Wikipedia)