Politiinspektør Svein Erik Krogvold ved Hordaland politidistrikt vil foreløpig ikke kommentere hva den filippinske annenstyrmannen er siktet for.

Krogvold var selv til stede under sjøforklaringen i Rotterdam fredag, og møtte i går statsadvokaten i Hordaland. Der ble det besluttet å igangsette prosessen for å få annenstyrmannen utlevert fra Nederland. Det innebærer at han automatisk har status som siktet.

Forhørsretten i Bergen vil i dag bli underrettet om hva siktelsen konkret går ut på. Straffelovens § 314 er mest aktuell. Der heter det: «Fører av skip eller vakthavende styrmann som ved sammenstøt eller manøvrering hvorved fare inntrer for noens liv og helse, unnlater å yte den hjelp som trengs ..., straffes med fengsel i inntil 3 år, men inntil 6 år såfremt forbrytelsen har hatt døden til følge».

Etterforskningen fortsetter

— Hordaland politidistrikt vil fortsette etterforskningen med sikte på å få klarlagt årsakene til kollisjonen og det strafferettslige ansvaret for det videre hendelsesforløpet, opplyser Svein Erik Krogvold.

Politiinspektøren vil ikke spekulere i hvor lang tid det kan ta å få annenstyrmannen utlevert. Ronnie Zape befinner seg fremdeles om bord i «Bow Eagle» i Rotterdam.

Under oppsyn

Etter det Bergens Tidende kjenner til, er det iverksatt tiltak for å hindre at han eventuelt prøver å forlate skipet og Nederland.

— Vi regner med at det ikke eksisterer noen fluktfare, er alt politiinspektør Krogvold vil si om den saken.

I utgangspunktet var også matros Antonyo Andres mistenkt for et mulig straffbart forhold. Han befant seg på broen samtidig med annenstyrmannen da kollisjonen med det franske fiskefartøyet «Cistude» fant sted for en uke siden.

— Etter det som kom frem under sjøforklaringen, har norsk politi og påtalemyndighet besluttet å gi ham status som vitne. Vi legger vekt på at han ga uttrykk for at han ville varsle kapteinen, sier politiinspektør Krogvold.

Matrosen er derfor ikke siktet, og vil heller ikke bli begjært utlevert.

Politi og påtalemyndighet kommer til å fremme en rettsanmodning til franske myndigheter for å få kopi av deres etterforskningsdokumenter.