Den pakistanske statsborgeren Mohammed Ajmal Amir Iman (21) står tiltalt for en rekke forbrytelser, blant annet krig mot India, drap, drapsforsøk og kidnapping når rettssaken etter Mumbai-angrepet starter onsdag.

179 personer ble drept og minst 300 såret da ti bevæpnede menn blant annet angrep to ærverdige hoteller i Mumbai. Angriperne ble ikke stanset før to dager senere.

Ni av dem ble drept, mens Iman ble pågrepet i live.

Peker på Pakistan

Ifølge tiltalen var Iman, hans ni medsammensvorne og 35 andre medhjelpere, en del av en «avskyelig kriminell konspirasjon» mot innbyggerne i Mumbai og India.

India hevder at Iman og de ni andre var medlemmer av den pakistanske gruppen Lashkar-e-Taiba, en islamistisk organisasjon India regner som terrorister.

– Hensikten var å destabilisere India, gå til krig mot landet, terrorisere innbyg-gerne, påføre økonomisk tap og statuere et avskrekkende eksempel overfor andre land, heter det i tiltalen.

To indere står tiltalt for å ha gitt de ti angriperne logistisk bistand.

India har beskyldt pakistansk etterret-ning for å ha spilt en rolle i angrepet ved å ha bistått Lashkar-e-Taiba, og hevder å kunne bevise dette.

Vil vare et halvt år

Rettssalen er spesielt sikret i forbindelse med rettssaken, som trolig vil vare i et halvt år. Så mange som 2000 personer skal vitne i saken.

Det skal angivelig ha blitt bygget en bombesikker tunnel fra Imans celle til rettslokalene etter at han mottok drapstrusler.

Det er ingen jury i saken, kun en enkelt dommer, på grunn av sikkerhetsrisikoen.

Sikkerhetsoppbudet er spesielt stort rundt Imans offentlig oppnevnte forsvarer, Anjali Waghmare, som er blitt fordømt og angrepet av hinduistiske nasjonalister etter at han tok saken.

Godtar ikke forsvareren

Og da rettten ble satt, kom det frem at dommeren ikke godtar forsvareren.

Dommer M. L. Tahaliyani mener forsvareren kan ha bånd til en person som kan bli innkalt som vitne i saken. Rettsmøtet er derfor utsatt til senere på dagen onsdag.

ANGREPET: Hotellet Taj Mahal i Mumbai ble satt i brann under angrepet.
� Arko Datta / Reuters
ÅSTEDET: Her foregikk angrepet i Mumbai 26. november i fjor. Nå er det monster og sikkerthetsvakter som minner om ugjerningen.
JAYANTA SHAW
STRENGT BEVOKTET: Rettssalen i Mumbai er strengt bevoktet av store politistyrker.
Arko Datta