FLEMMING ROSE

Det var ikke akkurat den julegaven Litauens president Rolandas Paksas hadde sett frem til.

En riksrettssak som involverer den 47 år gamle presidentens påståtte forbindelser til den russiske mafia og den russiske sikkerhetstjenesten samt krenkelser av forfatningen, som sannsynligvis ender med presidentens ufrivillige avgang.

Forberedelsene til en riksrettssak ble innledet i forrige uke, etter at en parlamentarisk granskingskommisjon hadde slått fast at president Paksas er en trussel mot Litauens nasjonale sikkerhet. Nå skal et 12-manns panel av advokater og politikere ta stilling til anklagene.

Bred støtte til sak

— Personer av tvilsomt ry og med forbindelser til organisert kriminalitet har øvd innflytelse på presidentens kontor og har forsøkt å fjerne høytstående personer hos ordensmakten, het det i kommisjonens rapport.

Paksas har nektet å gå av, kaller beskyldningene fiktive og mener at politiske motstandere har iscenesatt en sammensvergelse mot ham.

— Snakket om riksrettssak har pågått siden jeg tiltrådte. Det skyldes de forandringene jeg har tatt initiativ til. De har møtt sterk motstand. Den voksende støtte til meg fra den litauiske befolkningen har skapt frykt hos visse politiske krefter, fastslo Paksas nylig i en tale til nasjonen.

Granskingskommisjonen hadde bruk for støtte fra 36 av parlamentets 141 medlemmer for å kunne innlede en riksrettssak, men hele 86 støttet igangsettelse av prosedyren. Det kreves 85 stemmer i parlamentet for å kunne avsette Paksas hvis det blir en riksrettssak.. En slik rettssak kan vare opp til et halvt år. Det fryktes at saken kan overskygge opptaket av Litauen i EU, som skjer i mai neste år.

Valgkampstøtte

— Den eneste løsningen på krisen er avgang eller en riksrettssak. Presidenten forvolder sitt land stor skade ved ikke å gå av, sier Alojzas Sakalas, parlamentsmedlem og leder av kommisjonen som har etterforsket saken.

Anklagene mot Paksas gjelder spesielt hans forhold til den russiskfødte Jurij Borisov, som ifølge den litauiske sikkerhetstjenesten er mistenkt for forbindelser til organisert kriminalitet. Borisov ga minst 2,5 millioner kroner til Paksas' valgkamp for ett år siden, og har ifølge avlyttede samtaler til gjengjeld krevd en post som rådgiver i presidentens administrasjon. Paksas ga tidligere i år Borisov litauisk statsborgerskap pr. dekret. Borisov mistenkes også for i strid med en embargo å ha solgt deler til militærhelikoptere til Sudan. Borisov har fått inndratt sine pass mens saken mot ham etterforskes.

I vår advarte den litauiske sikkerhetstjeneste Paksas om at hans sikkerhetsrådgiver hadde nære forbindelser til Borisov. Sikkerhetsrådgiveren Remigijus Acas, som siden er blitt sparket, har også hatt kontakt til den georgiskfødte Ansor Aksentjev-Kikalisjvili, som skal stå i ledtog med kriminelle grupper i Russland. Kikalisjvilis handelsselskap «Det 21. Århundre» ble i 1990 grunnlagt av den berømte Otari Kvantrisjvili, som ble drept i et mafiaoppgjør i Moskva i 1994.

Velsignet toalettpapir

Politiske tumulter og skandale har ikke vært fremmed for den flamboyante Paksas, som bl.a. har en fortid som oppvisningspilot. Tross sine kun seks år i aktiv politikk har Paksas nådd å være medlem av tre forskjellige partier, og vært både statsminister og borgermester i Vilnius to ganger. Han har søkt flittig hjelp fra en georgisk mystiker ved navn Lena Lolasjvili, som i sin tid forutså at han en dag ville bli president. Hun er kjent for å helbrede folk ved å vikle dem inn i toalettpapir, som deretter velsignes.

Lolasjvili er blitt kalt Litauens «Rasputin«med henvisning til den sibirske munken som i begynnelsen av det 20. århundre øvde innflytelse på den russiske tsar Nikolaj den andre og hans kone Aleksandra.