Vedtaket om riksrettshøringer ble gjort på et ekstraordinært møte som opprinnelig var berammet til 1. august.Nesten samtlige partier stemte for å innlede riksrettshøring mot Wahid, som spås en snarlig slutt på sitt 21 måneder lange styre.Wahid mener vedtaket er ulovlig, og sier at han ikke vil møte opp når høringen starter mandag. Parlamentet har bedt 60 år gamle Wahid om å komme for å svare på beskyldningene mot ham.