Med 33 mot 30 stemmer gikk de islandske folkevalgte tirsdag kveld inn for å stille Haarde for retten. Det er hans styring av landets økonomi i forkant av finanskrisen som er årsaken til at det nå skal innledes riksrettssak.

Det er første gang i Islands historie at en tidligere statsminister blir stilt for riksrett.

En granskingskommisjon konkluderte tidligere i september med at Haarde, og tre andre ministre, hadde gjort seg skyldige i grove forsømmelser. Om de tre andre statsrådene også skal stilles for riksrett, er ikke avgjort ennå.