Forskere ved Universitetet i Aarhus har arbeidet seg gjennom nasjonale helsearkiver fra 1982 til 1994. De fant at dess lavere inntekt, dess større sannsynlighet er det for at et menneske med psykiske lidelser søker medisinsk hjelp. Dette er igjen med på å minske risikoen for selvmord.

— Rike mennesker som er mentalt syke, kan være mer suicidale før de blir innlagt. De føler seg mer stigmatisert, sårbare og skamfulle i forhold til sin psykiske lidelse, skriver forskerne i British Medical Journal, som blir publisert lørdag.

NTB