Mens titusener av demonstranter ropte på mindre frihandel, konkluderte G8-landenes ledere med det motsatte etter tre dager med samtaler inne i Hertugpalasset bak sperringene i Genova. — Vi skal få globaliseringen til å virke også for verdens fattige. Å trekke de fattigste landene inn i den globale økonomien er den sikreste måten å tilfredsstille deres ambisjoner på, heter det i G8-møtets slutterklæring. Videre heter det at også fred, demokrati, effektivt utnyttelse av u-hjelp og bekjempelse av korrupsjon er nødvendig for å oppnå vekst. Startskudd i Qatar George W. Bush, Tony Blair og de andre lederne er enige om at de rike landene må åpne sine markeder for produkter fra mindre utviklede land, men slutterklæringen inneholder ingen konkrete forslag om hvordan dette skal foregå. Det kommende møtet i Verdens handelsorganisasjon (WTO) i Qatar i november er utpekt som stedet de avgjørende skritt skal tas. De store stridsemnene, slik som EUs motstand mot å åpne sine markeder for jordbruksprodukter og USAs vern av egen industri, skal ha forblitt urørt i Genova. Mens G8-lederne lovet å løfte Afrika ut av fattigdommen, benyttet de også anledningen til å avlyse den ørlille krisen på hjemmebane. Tysklands kansler, Gerhard Schröder, hevdet at veksten i de rikeste landene vil være tilbake på 3-4 prosent allerede neste år. - For lite til AIDS G8-lederne framhever bidraget til aidskampen som toppmøtets viktigste resultat. Men gaven på 11 milliarder kroner til et fond for bekjempelse av aids, malaria og tuberkulose betraktes som «skandaløst» liten av en rekke humanitære organisasjoner. - Bidraget er en begynnelse, men fondet trenger mellom 60 og 90 milliarder kroner, var den diplomatiske kommentaren til FNs generalsekretær, Kofi Annan.Lederne skriver i sin slutterklæring at de støtter videre tiltak for å lette gjeldsbyrden for de fattigste landene, og de sier seg fornøyd med at 23 såkalte HIPC-land har fått avskrevet gjeld på nærmere 500 milliarder kroner siden G8-møtet i Köln i 1999. De støtter videre tiltak for gjeldsslette, og understreker at også u-hjelpen må «styrkes og utvides». Men verken aktivistene i gatene eller organisasjonene ute i felten er imponerte over de vakre ordene. Bush sto på sitt - G8-møtet fikk ikke gjort noe meningsfylt i forhold til gjeldsslette. Aidsfondet trenger mye mer støtte enn det fikk, og vil overhodet ikke gjøre noe med de dyre medisinene i fattige land, sier en representant for veldedighetsorganisasjonen Oxfam. De voldelige opptøyene ble fordømt av alle, mens USAs president gikk lengst i å sette på plass også meningene til demonstrantene.- På tross av frihandelens meritter når det gjelder å løfte livene til fattige, er det fortsatt noen som er imot den. De prøver å nekte utviklingslandene deres største håp om å flykte fra fattigdommen. Vi vil spre fordelene med frihandel så langt og så bredt som mulig, insisterte George W. Bush lørdag. Bush ga heller ikke opp sin motstand mot Kyotoavtalen, og USAs kontroversielle planer om å bygge et rakettskjold er ikke nevnt i sluttkommunikeet.