• Har du gassmaske? Det spørsmålet stilles nå til folk som reiser til den sørøstlige delen av Tyrkia, tett på grensen til Irak.

LASSE ELLEGAARD

Sikkerhetsmyndighetene i området tar risikoen for at Saddam Husseins styrker angriper Nord-Irak med kjemiske eller biologisk våpen alvorlig nok til at i alt åtte flyktningleirer med plass til 200.000 mennesker er etablert i det sørøstlige Tyrkia og i Nord-Irak umiddelbart på den andre siden av grensen.

USAs spesialutsending, Zalmay Khalilzad, var i Ankara i helgen sammen med de to kurdiske lederne i Nord-Irak, Massoud Barzani og Jalal Talabani. Budskapet var klart: Kun hvis Tyrkia slutter seg til alliansen mot Saddam Hussein ved å åpne luftrom og territorium for de amerikanske styrkene vil tyrkerne ha innflytelse på Iraks fremtid.

De irakiske opposisjonsgruppene møtes i formiddag i Ankara med samme formål: Å presse den tyrkiske regjeringen til å fremskynde en endring av beslutningen om å forby amerikanske angrepstropper på tyrkisk område mot en kompensasjon på minst 15 milliarder dollar. Amerikanske embetsmenn har latt det sive ut at «handelen er annullert», men observatører her sier at det ennå er for tidlig å avgjøre om Tyrkia er ute av spillet om Irak.

Den amerikanske Ankara-ambasadøren Robert Pearson møtte i går først utenriksdepartementets direktør og deretter med den nyslåtte statsministeren, Tayyip Erdogan, umiddelbart etter at denne hadde talt i sitt første ordinære regjeringsmøte som regjeringsleder. Meldingene etter regjeringsmøtet var usedvanlig dempede, og gikk ut på at Tyrkia «ønsker å bevare det gode forholder til USA». Også de to kurdiske lederne, Barzani og Talabani, møtte Erdogan og utenriksdepartementets folk.

Når Tyrkia er verter for opposisjonsgruppenes møte er det i håpet om å bevare en viss innflytelse, uansett om landet slutter seg til alliansen mot Saddam eller ei. Bl.a. vil Tyrkia gjøre det klart for de irakiske opposisjonsgruppene at Iraks ca. to millioner türkmenere skal sikres klare rettigheter i post-Saddam Irak. Tyrkia frykter at de nye makthaverne i det nordlige Irak, der türkmenerne utgjør en halv million av de tre og en halv million innbyggerne, vil bli offer for etnisk rensing når og hvis kurderne får den makten i området som de har ambisjoner om.