Målingen skaper nye spekulasjoner om at statsminister Gordon Brown kan komme til å skrive ut nyvalg i oktober.

Akkurat da kommentatorer flest var opptatt med å skrive at Browns «hvetebrødsdager» med velgerne er over, kom målingen fra det anerkjente instituttet ICM. Den viste at Labour har økt sin ledelse over det konservative opposisjonspartiet til 8 prosentpoeng.

Målingen som ble offentliggjort i uken som gikk, ga Labour en oppslutning på 40 prosent, mot 32 prosent for de konservative og 20 prosent for sentrumspartiet liberaldemokratene. Det var godt nytt i rett tid for Brown foran Labours landsmøte, som innledes søndag.

Spenning Dagen etter skal Brown for første gang tale til landsmøtet som regjeringssjef. Spenningen knytter seg først og fremst til om han da vil kunngjøre at velgerne skal gå til urnene i neste måned for å utpeke representanter til et nytt Underhus.

Mange briter tror Brown vil benytte sjansen mens Labour er på opptur og han selv er personlig populær etter solid håndtering av sommerens to kriser: utbrudd av munn— og klovsyke og storflom i det sørlige England. Men andres ulykker er heller ikke å forakte.

For den siste tidens meningsmålinger viser også at den konservative partisjefen David Cameron ikke har vunnet særlig anseelse med sine forsøk på å dra partiet inn mot sentrum. Liberaldemokratenes leder Menzies Campbell er heller ikke like populær som Brown.

Utmarsj Men alt er ikke fryd og gammen i Labours rekker heller. Den venstreorienterte veteranen Bob Wareing vil ifølge BBC forlate partiet etter at han ikke er blitt renominert til plassen som Labours kandidat i valgkretsen Liverpool West Derby.

Wareing anklager «en mafia i Nye Labour» for å ha spent bein for ham. «Nye Labour» er betegnelsen på den moderniserte versjonen av det britiske arbeiderpartiet, som kom tilbake til makten i 1997 etter 18 år i opposisjon.

Det skjedde under ledelse av Browns forgjenger Tony Blair, som ledet Labour til tre valgseire på rad og gikk av som statsminister i juni. Nå ser det ut til at Brown har gode sjanser til å vinne seier nummer fire.

CHIP EAST