Grenseovergangen mellom Rafah sør på Gazastripen og Egypt skal åpnes 25. november, opplyste Rice på en pressekonferanse i Jerusalem tirsdag.

— Jeg er glad for at jeg i dag kan kunngjøre at Israel og palestinerne har godkjent en avtale om atkomst, sa Rice som har lagt personlig prestisje i å få en avtale i boks.

Blant annet har hun det siste døgnet utsatt en tur til Asia og i stedet ført intense forhandlinger med palestinske og israelske forhandlere som hun har møtt hver for seg. Underveis er det gjort stadige endringer i avtaleteksten inntil begge parter var fornøyd.

Åpningen av grensen skal bidra til å bygge opp økonomien i det palestinske området, samt øke muligheten for å få til en fredsløsning.

Israel trakk seg ut av området i september.

Ifølge israelske sikkerhetskilder har Israel fått gjennomslag for å utplassere overvåkingskameraer på grensen mellom Gazastripen og Egypt. Israelske og palestinske offiserer skal følge med på opptaket i kontrollrom flere kilometer unna grensen. Palestinerne har insistert på at israelerne ikke fysisk skal være til stede ved grenseovergangen i Rafeh.