Hun hevdet at bortføringen av mistenkte terrorister og de påfølgende flygningene har skjedd i tråd med internasjonal rett, og sa også at etterretningsopplysninger samlet inn på dette viset har forhindret terrorangrep og berget menneskeliv både i USA og Europa.

De påståtte hemmelige fengslene, som blant annet skal ligge i Romania og Polen, ville utenriksministeren ikke kommentere. Men hun la til at «enkelte myndigheter har valgt å samarbeide med USA», og at et slik samarbeid nødvendigvis går begge veier.