Bakgrunnen er en ny Fafo-rapport som viser at flertallet av palestinere i områdene mener vestlig bistand har negative konsekvenser.

– Det er alvorlig dersom palestinerne mener bistand fra Vesten bidrar til å fremme korrupsjon og øke konflikten mellom Fatah og Hamas, sier generalsekretær Petter Eide i Norsk Folkehjelp.

Norsk Folkehjelp er den største norske hjelpeorganisasjonen både i Gaza og på Vestbredden.

Eide sier han er overrasket over Fafo-undersøkelsen. – Vi vil drøfte den med våre partnere lokalt. Vi må sikre at vår innsats i området dekker lokale behov, sier Eide til NTB.

Samordner arbeidet

Eide poengterer at det ikke er Norsk Folkehjelp som definerer hvilke behov lokalbefolkningen har for bistand.

– Lokalbefolkningen melder inn behov. Derfor vil jeg hevde at de behov vi dekker, er kommet opp som et ønske fra lokalbefolkningen selv, sier Eide.

Han minner om at Norsk Folkehjelp jobber sammen med lokale partnere. Partnerne kan være organisasjoner eller stiftelser, og det er partnerne som også driver det operative arbeidet.

– Vår jobb lokalt er å koordinere virksomheten som andre utfører. Vi kjøper lokale til å gjøre jobben, sier Eide.

Han sier dette er tilfelle for alle prosjekter som dreier seg om utviklingsarbeid, menneskerettighetsopplæring og demokratistøtte.

Utslag av grunnholdning?

Eide sier det er bekymringsfullt at vestlige aktører i muslimske områder synes upopulære og uønsket av mange grupper. Stemningen er blitt veldig antivestlig de siste årene.

– USA er på en måte hatobjekt nr. 1, men nå er også Danmark, Nederland og til dels også Norge blitt oppfattet som veldig antimuslimsk, påpeker han.

– Jeg tror vil ville fått samme svar om Fafo hadde kartlagt holdningen til vestlig næringsliv i stedet for holdning til vestlig bistand. Svarene forteller kanskje mest om en grunnstemning som kommer til uttrykk. Slik tolker jeg det, sier Eide til NTB.

Han legger til at det også er grunn til å ta i betraktning at bistanden lett blir veldig politisert når den gis i konfliktfylte områder.

Meningsmålingen

I meningsmåling som Fafo har gjennomført på Gazastripen og Vestbredden, svarer 63 prosent av de spurte palestinerne ja på påstanden om at de økonomiske midlene utenfra økte konflikten mellom de to palestinske fraksjonene Fatah og Hamas. Omtrent like mange mener bistanden fremmer korrupsjon.

Samtidig mener halvparten av de spurte at vestlig bistand har liten eller ingen effekt på selvstyremyndighetenes evne til å yte tjenester til palestinerne. Bare 21 prosent mener den økonomiske støtten bidrar til å bekjempe fattigdom.

Et flertall av de spurte sier deres økonomi var blitt vanskeligere i løpet av det siste året. Verst stilt er det på Gazastripen, der 48 prosent ikke tror de vil klare å dekke det de trenger av mat, klær og andre grunnleggende behov i de neste tre månedene.

Undersøkelsen er gjennomført i månedsskiftet februar-mars. Medlemmer av drøyt 4.200 palestinske husholdninger deltok i undersøkelsen.

ALVORLIG: Det er alvorlig dersom palestinerne mener bistand fra Vesten bidrar til å fremme korrupsjon og konfliknivået mellom Fatah og Hamas, sier generalsekretær Petter Eide i Norsk Folkehjelp. ARKIVFOTO: SCANPIX