Mandag settes en av sakene i gang igjen i Milano, etter at rettsforhandlingene har ligget brakk i over et år.

Berlusconi står tiltalt sammen med rundt et dusin andre i saken, som dreier seg om skattesvindel og underslag i forbindelse med transaksjoner Berlusconis selskap Mediaset gjorde på 90-tallet.

Saken ble avbrutt i fjor høst da en ny lov som sikret den sittende statsministeren juridisk immunitet, ble vedtatt av nasjonalforsamlingen. Men etter at den italienske grunnlovsdomstolen erklærte loven ugyldig i forrige måned, må Berlusconi tilbake til retten.

Ber om utsettelse Berlusconis forsvarere vil imidlertid be retten om en ny utsettelse mandag, siden statsministeren skal delta på åpningen av FNs matvareprograms toppmøte om matsikkerhet i Roma.

Allerede 27. november starter imidlertid nok en rettssak hvor Berlusconi er tiltalt. Statsministeren skal ha betalt den britiske advokaten Davis Mills 600.000 dollar for å vitne falskt i rettssaker mot Mediaset, noe begge to benekter. Mills ble dømt til fire og et halvt års fengsel i saken for to uker siden.

Til tross for sitt travle program har statsministeren forsikret at han vil delta i rettsforhandlingene. Men parallelt jobber støttespillerne hans med en ny lov som effektivt vil sette en stopper for sakene.

Det nye lovforslaget dreier seg ikke om immunitet, men om å sette begrensninger for hvor lenge en rettsprosess kan vare i det italienske rettsvesenet. Italia er velkjent for sine omstendelige og lange rettsprosesser, noe blant andre Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Haag gjentatte ganger har kritisert.

Motstandere raser Lovforslaget vil kutte lengden på en viss type saker til seks år, målt fra første domfellelse og påfølgende ankemuligheter. Dette skal imidlertid bare gjelde for saker med en strafferamme på under ti års fengsel.

Dette vil likevel gjøre at til sammen 10.000 saker vil måtte avsluttes tidligere enn ellers de neste to årene, ifølge anslag fra den italienske dommerforeningen.

Tilfeldigvis vil dessuten begge Berlusconis saker bli rammet av bestemmelsen, ifølge flere medier.

Mens tilhengerne av loven forsøker å løsrive den fra Berlusconis rettergang, gjør motstanderne hans det motsatte.

— Berlusconi bryr seg ikke om å kutte rettssakenes lengde. Statsministeren er bare opptatt av å få bort sine egne saker før en dom han frykter kan bli fellende, sier opposisjonspolitikeren Antonia Di Petro, som tidligere har virket som aktor.

Beskytte demokratiet Berlusconi, som har stått tiltalt i en lang rekke saker tidligere, sier imidlertid han ikke vil trekke seg på grunn av eventuelle dommer i rettssakene. Han ser på dem som uttrykk for politisk forfølgelse fra venstreorienterte aktorer og dommere.

— Skulle det komme en dom, vil det være snakk om en så stor virkelighetsfordreielse at jeg i enda større grad enn tidligere bør holde på min stilling for å beskytte demokratiet og rettsstaten, sa Berlusconi nylig.

Foruten gjenopptakelsen av de gamle sakene mot statsministeren står han overfor nok en rettslig utfordring den kommende tiden.

Skilsmisse Det er en sak som kan koste Italias rikeste mann dyrt. Hans kommende ekskone Veronica Lario, som i mai kunngjorde sin skilsmisse fra Berlusconi etter flere pikante skandaler, vil nemlig gå rettens vei for å sikre seg en stor andel av formuen hans.

Ifølge avisen Corriere della Serra skal Lario ha tatt de første rettslige skrittene for å få avklart skyldspørsmålet i skilsmissen.

En slik rettssak vil trolig bli en fest for kulørte italienske og internasjonale medier, ettersom en lang rekke detaljer om angivelige forhold til mindreårige og selskaper med call-girls vil måtte komme på bordet. (©NTB)