— Til tross for oppriktige forsøk på å komme til enighet, vil Det hvite hus ikke forhandle om en avtale om større gjeldsreduksjoner uten samtidige skatteøkninger, sa John Boehner lørdag kveld.

Ifølge ham vil det trolig være bedre å satse på mindre omfattende tiltak. Det hvite hus tar på sin side til orde for et «balansert» forlik og hevder det er gjort framskritt i forhandlingene mellom Republikanerne og Demokratene.

Partiene har forhandlet om en heving av taket som er satt på mengden gjeld staten kan påta seg, og om tiltak for å få ned budsjettunderskuddet.

I forhandlingene har Demokratene tatt til orde for økt skatt i tillegg til kutt i offentlige utgifter, mens Republikanerne har motsatt seg økt skatt.

Boehner og andre kongressledere skal etter planen møte president Barack Obama til nye forhandlinger søndag.