De to mest ettersøkte krigsforbryterne, Ratko Mladic og Radovan Karadzic, befinner seg ifølge medierapporter i Republika Srpska, som området kalles. Justisminister i Srpska, Biljana Maric, har oversendt et lovutkast om samarbeid til nasjonalforsamlingen, som skal debatteres på neste møte, trolig i slutten av måneden. Statsminister Ivanic har forklart fremgangsmåten med at alle partier i nasjonalforsamlingen nå blir nødt for å tone flagg i forhold til FNs krigsforbryterdomstol. Faren er at loven kjører seg fast i en politisk og juridisk hengemyr. Regjeringen har blant annet lagt inn en passus i loven om at etterlyste kan anke vedtak om utlevering inn for høyesterett, som har tre dager på seg til å avgjøre saken.Srpska, der Karadzics parti fortsatt står sterkt, har sabotert alt samarbeid med Haag-domstolen, og den mer moderate ledelsen har ikke våget å fremme saken. — Samarbeid med Haag-domstolen er en forpliktelse for Republika Srpska og Bosnia i henhold til Dayton-avtalen, sa Maric. Ifølge lovforslaget skal myndighetene i Republika Srpska drive etterforskning, overlevere bevis og offentliggjøre listen over tiltalte. Men justisminister Maric ville ikke svare på om bosniskserbisk politi vil foreta arrestasjoner av etterlyste krigsforbrytere. Statsminister Ivanic skal legge fram lovforslaget for Haag-domstolen.Internasjonale representanter i Bosnia sier søkelyset nå er dreid fra Serbia til Republika Srpska og at det kun er handlinger som teller. - De må få krigsforbrytermistenkte arrestert, og utlevert, det er det eneste som teller, sa FN-talsmann, Douglas Coffman. - Det er ikke rom for utsettelse, fokus har skiftet fra Beograd til Banja Luka, sa Sanela Tunovic, talskvinne for Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa. Tunovic sa en lov var overflødig, siden Bosnia i kraft av sitt FN-medlemskap har plikt til å utlevere etterlyste.