Riksbanken kunngjorde samtidig at renta vil bli liggende på det rekordlave nivået helt til høsten 2010.

Forrige gang styringsrenten ble endret var i juli, da den ble satt ned 0,25 prosentpoeng.