Deltakerne på et møte i Istanbul ble på Verdens vanndag søndag enige om en erklæring om tiltak mot den globale ferskvannskrisen. Blant tiltakene som skal sikre vanntilførselen er tettere internasjonalt samarbeid og styrket kamp mot forurensning.

– Verden står i dag overfor raskere endringer enn kloden noen gang tidligere har opplevd. Dette gjelder befolkningsveksten, folkeforflytninger, urbanisering, klimaendringer, forørkning, tørke og andre utviklingstrekk, het det i slutterklæringen fra Verdens Vannforum i Istanbul.

Foreningen for internasjonale vannstudier (FIVAS) mener Verdens Vannforum domineres av flernasjonale vannselskaper, demningsindustrien og internasjonale finanskonserner. De bruker forumet som springbrett til å fremme private interesser, heter det i en pressemelding.

Vannforumet blir ofte betraktet som en hovedarena for den globale debatten om bruk av vannressurser, men er ikke noe offisielt mellomstatlig møte. Forumet i sin nåværende form bør legges ned, mener FIVAS som er en frivillig organisasjon for studier av vannspørsmål.