JAMES STEENSÆTH james.steensaeth@bt.no

Forkjølelse og virusinfeksjoner tidlig i livet stimulerer immunsystemet, noe som kan redusere risikoen for å få astma.

Det er Sabrina Illi ved en barneklinikk i München som har fulgt over 1300 barn regelmessig fra de ble født til fylte syv år. Undersøkelsen er offentliggjort i British Medical Journal.

Denne forskningen støtter tidligere studier som viste at hvis barn hadde to eller flere tilfeller av rennende nese før de var ett år gamle, ble risikoen for å få astma før de ble syv år halvert.

Men infeksjoner lenger nede i respirasjonssystemet de tre første årene av livet ble forbundet med en økende risiko for astma.

I en kommentar til den tyske rapporten sier to engelske forskere at utfordringen for forskerne blir å finne og reprodusere den beskyttende effekten av tidlige infeksjoner hos barn.

Å finne nøyaktig hvilken type smitte som gir den beste opplæring av immunforsvaret og til å etterape denne effekten i et renere miljø synes å være nøkkelen til å redusere økningen i astmatiske sykdommer.

Astma er en utbredt sykdom blant barn. Den er også en av de hurtigst voksende sykdommer. Antall barn med kronisk sykdom har økt med 50 prosent i utviklede land de siste 25 år.