23 religiøse og konservative grupperinger har gått sammen om kampanjen som heter "Shake the Nation, back to life". I spissen står organisasjonen Center for Reclaiming America, skriver New York Times.

Kampanjen består blant annet av tv-annonser med babyer som danser i sentrum av Washington. Dessuten vil medlemmene av Senatet få babyrangler i posten fra kampanjen, siden det er dem som til slutt skal godkjenne dommeren presidenten utpeker.

Splittelse Stamcelledebatten skapte stor splittelse i abortmotstandernes rekker, og førte også til den første antydningen til et anstrengt forhold mellom disse gruppene og presidenten. Kampanjen skal derfor også være en markering av at gruppene fortsatt står samlet i sitt syn på abort, og at de akter å minne Bush på hans antiabortstandpunkt.

Bush endte med et stamcellekompromiss som bare tillater offentlig støtte til forskning på allerede etablerte stamcellekulturer. I abortmotstandernes rekker er det mange som støtter forskningen fordi den kan redde liv, mens andre står fast på sitt syn at denne forskningen ødelegger liv.

Høyesterett De konservative gruppene har gjort det helt klart at det ikke er noen annen sak som er viktigere i deres kamp for å få gjort abort ulovlig, enn utnevnelsene til den amerikanske høyesteretten. Til nå har høyesterett gang på gang, men ofte med liten margin, bekreftet beslutningen fra 1973 som gir amerikanske kvinner selvbestemt abort. En ny abortmotstander inn blant de ni dommerne, kan vippe hele situasjonen.

Akkurat nå er det ingen ledig plass ved dommerbordet, men tre av dem er over 70 år, og rettseksperter spår at en av dem kommer til å velge å gå av med pensjon de nærmeste årene, skriver New York Times.

Blant de tre er rettens formann, høyesterettsjustitiarius William H. Rehnquist (77), som ble utnevnt av Richard Nixon. De to andre er John Paul Stevens (81), utnevnt av Gerald Ford, og Sandra Day O'Connor (71), utnevnt av Ronald Reagan. De to siste har stemt for å opprettholde selvbestemt abort, mens Rehnquist er imot.

Politisk virkelighet Bush gjorde det klart under valgkampen at han ikke vil gjøre abortspørsmålet til et være eller ikke være for personene han utpeker til juridiske posisjoner, men ifølge New York Times, kan den politiske virkeligheten innhente presidenten. Han blir nødt til å ta hensyn til de mest konservative av sine velgere. Noen av abortmotstanderne føler seg så sveket av Bushs stamcellebeslutning, at han vil få store problemer med å få dem tilbake.

Samtidig føler mange av disse konservative, religiøse gruppene at de for første gang på mange år igjen har tilgang til Det hvite hus, og den sjansen vil de ikke kaste bort.