Store EU-land som Tyskland, Frankrike og Spania har alle sendt skriftlige innlegg med støtte for at den norske staten må få beholde monopolet på alle store pengespill.

30. januar skal EFTA-domstolen i Luxembourg ha en stor muntlig høring om spørsmålet. Etterpå skal de tre dommerne avgjøre om det norske spillmonopolet er i tråd med EØS-avtalen eller ikke.

11 land har sendt inn

Saken er utløst av at den britiske, private spillgiganten Ladbrokes saksøkte staten fordi de ikke fikk åpne spillbutikker i Norge. De ville konkurrere fritt med Norsk Tipping og Rikstoto, men ble nektet. Oslo tingrett har bedt EFTA-dommerne om råd i saken, et råd som i realiteten vil binde opp norsk rett.

Onsdag holdt domstolen en liknende høring om det norske automatmonopolet. Også i den saken fikk Norge støtte fra flere EU-land. Men for Ladbrokes-saken er interessen enda større: 11 land har sendt inn sine synspunkter.

— Jeg er temmelig sikker på at EFTA-domstolen aldri tidligere har fått så mange skriftlige innlegg i en sak, sier EFTA-domstolens justissekretær Henning Harborg.

Sverige ser på oppmyking

Ifølge advokat Fredrik Sejersted hos Regjeringsadvokaten får Norge bred støtte fra EU-landene som har meldt seg.

Mindre trøst er det trolig å få fra EU-kommisjonen og ESA, som også har sendt inn skriv. Ingen av innleggene er åpne for offentligheten.

Ett av landene som har holdt seg i ro og dermed unnlatt å gi Norge ryggdekning, er Sverige. Den nye sentrum-høyreregjeringen under statsminister Fredrik Reinfeldt har signalisert at det kan bli aktuelt å deregulere og privatisere spillemarkedet i Sverige. Det er nettopp hva Ladbrokes prøver å få til med søksmålet mot Norge.

I automatmonopol-saken fikk Norge skriftlig støtte fra Sverige. Den støtten ble først gitt under den sosialdemokratiske regjeringen.