Det var det nest høyeste underskuddet som noensinne er registrert på en enkelt måned, og ekspertene spår at det ligger an til ytterligere økning i tiden framover.

I forhold til desember økte underskuddet med 4,7 prosent, fra 55,7 milliarder dollar. Det høyeste underskuddet noensinne var i november i fjor da det kom opp i 59,4 milliarder dollar. Nyheten om det enorme underskuddet førte til et kraftig fall for dollaren mot andre valutaer fredag.

Over en firedel av det totale underskuddet skyldes underskuddet i handelen med Kina, som økte med 7 prosent som følge av at kvoter på tekstilimport ble fjernet fra nyttår.

For en gangs skyld er det ikke den høye oljeprisen som er hovedårsaken til underskuddet. Først og fremst er det import av forbruksvarer som bidrar til økningen, noe ekspertene sier er en følge av kraftig innenlandsk etterspørsel i en solid økonomi der folk føler at de har råd til å bruke penger.