Bøndene har allerede plantet mer enn i fjor, og produksjonen ventes å stige i 13 provinser, sier UNODC i en rapport basert på opplysninger fra nesten 500 landsbyer.

Opium fra Afghanistan er råstoff for det meste av heroinen som brukes i Europa.

Regjeringen har satt i gang programmer for å stoppe opiumsproduksjonen, med ødeleggelser av avlinger og med tilbud om alternative avlinger.

Regjeringens programmer har begrenset virkning. Bøndene tjener ti ganger så mye på å dyrke opium som på hvete eller mais, og mye av opiumsproduksjonen skjer i deler av landet der regjeringen i Kabul har lite makt.