109 soldater har ifølge statistikken tatt sine liv mens de var i aktiv tjeneste, og dette er flere enn noe tidligere år siden man begynte å føre statistikk i 1980.

Selvmordsraten blant soldater er dermed på 18,4 per 100.000, mens den i befolkningen for øvrig ligger på rundt 11 per 100.000, skriver USA Today.

Selvmordsepidemi

Pentagon fører ingen statistikk over hvor mange soldater som har tatt sine egne liv etter endt tjeneste, men fjernsynsstasjonen CBS la i november fram rystende opplysninger om det de omtalte som en selvmordsepidemi blant landets krigsveteraner.

Ifølge CBS News begår 17 amerikanske krigsveteraner selvmord hver eneste dag, og risikoen for selvmord i denne gruppen er dermed dobbelt så høy som i befolkningen for øvrig.

CBS baserte sine tall på en fem måneder lang gransking av all tilgjengelig selvmordsstatistikk for de siste ti årene, og konkluderte med at minst 6.256 tidligere soldater begikk selvmord bare i 2005.

Krigen i Irak har til sammenligning kostet under 4.000 amerikanske soldater livet siden invasjonen i mars 2003.

Store problemer

Blant mannlige ekssoldater er selvmordsraten på mellom 31,5 og 35,3 per 100.000, og dette er over tre ganger høyere enn i befolkningen for øvrig.

Det er om lag 25 millioner krigsveteraner i USA, og 1,6 millioner av disse har de siste årene tjenestegjort i Irak og Afghanistan.

Mange veteraner får store problemer etter endt tjeneste, noe som også kan leses ut fra en rekke andre statistikker.

Hver fjerde hjemløs i USA er i dag krigsveteran og over 100.000 soldater som har tjenestegjort i Irak og Afghanistan de siste årene, har søkt behandling for psykiske problemer etter hjemkomsten.

SELVMORDSEPIDEMI: 109 amerikanske soldater har hittil i år tatt livet sitt.
STEFANO RELLANDINI