Mens det i 1999 omkom 628 mennesker i sivile flyulykker, steg tallet i fjor til hele 1046 — en økning på over 66 prosent.

Omregnet til antall omkomne per tilbakelagte kilometer i luften var økningen på 25 prosent, men fortsatt er sjansene for å miste livet i en flyulykke forsvinnende små, viser statistikken.

Hendelser som skyldes såkalt ulovlig innblanding blir holdt utenfor ICAOs statistikk, som dermed omfatter rene ulykker, forårsaket av teknisk eller menneskelig svikt.

I fjor fant det sted 18 ulykker som involverte fly større enn 2,25 tonn, og disse kostet 755 mennesker livet.

I 1999 fant det sted 21 ulykker med store fly, som kostet 499 mennesker livet.

NTB-AFPMontreal