– Jeg tror aldri vi har hatt en så sterk opinion for EU, sier professor Sören Holmberg ved universitetet i Göteborg, som har gjennomført undersøkelsen.

Ifølge målingen er 43 prosent positive til EU-medlemskapet, mens 31 prosent er negative. Andelen negative har aldri vært så lav i denne målingen.

Også andre målinger viser samme trend.

Forskerne bak målingen trekker fram matvarepriser, økonomi og miljøspørsmål som viktigste årsaker til økt EU-støtte.

Også de som har stemt på tradisjonelle nei-partier som Vänsterpartiet og Miljöpartiet har blitt mer positive til EU, sier Holmberg, som tror det innvandringsfiendtlige Sverigedemokraterna blir det mest EU-kritiske partiet i tida framover.