En ny rapport Verdensbanken og Columbia-universitetet har laget, viser at 2005 ble rekordår for naturkatastrofer.

— Disse hendelsene tok hele 90.000 menneskeliv, og berørte 150 millioner mennesker i 2005, heter det i rapporten «Natural Disaster Hotspots».

De 360 hendelsene som kvalifiserte til betegnelsen naturkatastrofe i fjor, forårsaket skader i størrelsesorden 1070 milliarder kroner (159 milliarder dollar). Økningen på 71 prosent fra året før, skyldtes i hovedsak orkanen Katrina i USA.

— Naturkatastrofer og deres effekter vil fortsette å prege verden i dette århundre. Viktige årsaker er klimaendring, utnyttelsen av landområder og befolkningsvekst, fastslår rapporten.

Forskerne mener de enkelte lands myndigheter må ha en langt mer aktiv tilnærming i arbeidet for å hindre nye katastrofer, eller begrense skadevirkningene på mennesker og eiendom.

— Fattige land er ofte de mest sårbare for naturkatastrofer, påpeker Margaret Arnold i Verdensbankens program for forebygging av naturkatastrofer.

Et av de mest utsatte områdene for naturkatastrofer er Bengalbukten i Sør-Asia. I november 1970 mistet 150.000 mennesker livet da en voldsom syklon rammet det lavtliggende deltaområdet sør for Dhaka i Bangladesh.