Høyres leder besøkte Afghanistan så sent som i juni i fjor, sammen med resten av Stortingets utenrikskomité. Det var norske livvakter med i følget. Oppholdet skjedde uten ubehagelige episoder av noe slag.

— Men så beveget vi oss heller ikke inn i områder som vi visste var farlige. Jeg reiser gjerne tilbake, men jeg ville lytte til råd fra Politiets Sikkerhetstjeneste og Forsvarsdepartementet før jeg dro.

Vi må nok tenke sikkerhet på en annen måte enn tidligere, for vi kan ikke slutte å reise. Utviklingen i Afghanistan har akselerert når det gjelder tilfeller av selvmordsbombere, og utlendinger på besøk viser seg å være et terrormål. Dette må vi virkelig ta på alvor, sier Solberg.

«Utidig» å kritisere

Etter terroranslaget mot den norske delegasjonen i Kabul ønsker hun ikke å rette noen kritikk mot Utenriksdepartementet. Det ville være «utidig», som hun sier. Men Erna Solberg medgir likevel at hun er forbauset over at det var lagt ut så mange og konkrete opplysninger om turen på forhånd, og som var lett tilgjengelig for hvem som helst.

Da hun som kommunalminister besøkte Venezuela og Colombia i 2005, var hun i nærheten av områder som var beryktet for mye kidnapping. Da ble det gitt streng beskjed om ikke på forhånd å opplyse noe om reiseruten før de kom til Colombias hovedstad Bogota.

Mer vilkårlig terror

— Er det blitt farligere for ledende politikere å reise utenlands?

— Jeg vil ikke si det så kategorisk. Men vi politikere reiser i dag til steder hvor vi tidligere ikke dro. Det er blitt mer vilkårlig terror. Men bortsett fra det er verden blitt tryggere etter at den kalde krigen opphørte, mener hun.

— Har du som politiker opplevd farlige episoder?

— Nei, det har jeg ikke. Men det er med årene blitt satt frem mer trusler mot politikere som mot kjendiser ellers. Slik sett er psykisk ustabile mennesker en større trussel enn terrorister, sier Erna Solberg.

Visste om terrorfaren

— Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) har ikke grunnlag for å hevde at utenriksministeren og hans følge opptrådte uforsiktig i Afghanistan, sier informasjonsrådgiver i PST, Martin Bernsen.

Hver reise og hvert land blir vurdert nøye med tanke på sikkerheten når statsråder drar utenlands, og PST har grundige rutiner når det gjelder trusselvurderinger.

— Vi gir råd og anbefalinger, så er det opp til Utenriksdepartementet, i dette tilfellet, å følge dem, sier han.

Jonas Gahr Støre og delegasjonen som fulgte ham var godt informert om terrorfaren i Kabul. Han hadde også egne livvakter med seg fra Norge, opplyser Bernsen.

— Er det bestemte land og områder dere direkte frarår statsråder å dra til?

— Det kan jeg ikke opplyse noe om, sier han.

IKKE FARLIGERE: Politikere reiser i dag til steder hvor de tidligere ikke dro. I tillegg er det blitt mer vilkårlig terror. Men bortsett fra det er verden blitt tryggere etter at den kalde krigen opphørte, mener Erna Solberg (H).ARKIVFOTO: MORTEN HOLM, SCANPIX
Holm, Morten