Til sammen fikk reineierne utbetalt 26,4 millioner kroner 11.400 tamrein som de mener er drept av ørn og annen rovvilt fra 1. april 2004 til 1. april 2005, skriver VG. Ifølge avisen er 2.000 rein oppgitt å være drept av kongeørn.

Rovfuglforsker Per J. Tømmeraas trekker tallet kraftig i tvil.

— Det er ikke mer enn fire år siden at et titall kongeørnpar skulle ha tatt hele 15.000 rein på Finnmarksvidda alene. Tallet hadde ikke noe med virkeligheten å gjøre. Det dreide seg om å skaffe penger til reindriftsnæringen, ikke om biologi, sier han.

Ifølge Tømmeraas vil det selv for en kongeørn på 5 kilo være for farlig å angripe en voksen rein, selv om han medgir at rovfuglen nok kan drepe en og annen kalv.

Rovviltkonsulent Paul Nilsen hos Fylkesmannen i Finnmark vil ikke svare på spørsmålet fra VG om det er for enkelt å få erstatning for tapte dyr. I stedet gjør han det klart at alle søknader blir behandlet i henhold til forskriftene.