Flere tror at situasjonen for regjeringspartiet vil forverres utover natten. Dette betyr at fremti-den for David Odsson som statsminister er svært usikker.

— Jeg er skuffet over det foreløpige resultatet, men jeg kan ikke si noe om regjeringen vil overleve, var Oddsons kommentar da BT snakket med ham lørdag kveld.

Den største usikkerheten er knyttet til valgresultatet fra det sørlige Island, der sosialdemokra-tene vanligvis står sterkt. Resultatet fra denne regionen kan vippe opptellingen i sosialdemo-kratenes favør.

— Jeg er fornøyd med fremgangen, men mente det var for tidlig å si om det blir regjerings-skifte, sier det Sosialdemokratiske partiets statsministerkandidat Yngibjörg Solrun Gisla-dottir, men jeg er håpefull for den videre opptellingen.

Foreløpig er utfallet av det islandske valget preget av usikkerhet, vi kommer tilbake med en oppdatering i morgen tidlig.