Dette betyr at den reformvennlige regjeringen mister flertallet i nasjonalforsamlingen. Dette kan gjøre det vanskelig for EU-vennlige Dzurinda å få gjennomført de endringene som skal til for å oppfylle kravene til EU-medlemskap.