Både rikspolitisjefen og politiforbundet i Sverige reagerer sterkt på uttalelsene.

Justitiekansler Lambertz kom med sin skarpe kritikk i et intervju med svensk radio lørdag.

— Domstolene stiller ikke alltid så høye krav til bevis som det er meningen at de skal, sa Lambertz.

Han hevdet også at politiets etterforskning ofte var innrettet på at den mistenkte er skyldig. Domstolene har det for travelt, og har vanskelig for å avsløre løgner - særlig når de kommer fra politiet.

— I visse politikretser finnes en kultur som betyr at man iblant lyver for å beskytte hverandre eller for å få fast en person som man tror er skyldig. Det er meget alvorlig, sa Lambertz, som har startet en utredning for å rette opp det han kaller systemfeil i alle ledd i straffeprosessen.

Jan Karlsen, leder i det svenske politiforbundet, reagerer sterkt på regjeringsadvokatens uttalelser, og kaller dem en grov fornærmelse mot hele den svenske politistanden. Også rikspolitisjef Stefan Strömberg reagerer, og etterlyser konkrete bevis fra Lambertz.