Fjernsynsovervåkingen av området rundt regjeringskvartalet blir nå kraftig utvidet. Alle fasader rundt regjeringens kontorer i Oslo sentrum skal nå overvåkes kontinuerlig. Dette vil koste koste fem millioner kroner.

— Etter terroraksjonen i USA 11. september har regjeringen satt i verk flere tiltak for å styrke beredskapen i Norge. Dette var det naturligvis ikke satt av midler til da arbeidet med statsbudsjettet ble sluttført. Derfor er det nå nødvendig med et forslag om ekstrabevilgninger, sier justisminister Hanne Harlem til Aftenposten.

Sivilforsvaret skal få midler til flere katastrofe- og beredskapsøvelser.

— Sivilforsvarets varslingssystem skal oppgraderes og øvelsesaktiviteten for Sivilforsvarets innsatsgrupper skal styrkes, slår justisministeren fast.

Derfor ønsker Regjeringen å gi Direktoratet for sivilt beredskap 11,3 millioner kroner ekstra.

Politi- og lensmannsetaten 11,4 millioner kroner, Oslo politidistrikt får 29,6 millioner og det skal kjøpes inn beredskapsutstyr for 40 millioner kroner, skriver Aftenposten.

I tillegg til de 97 millioner kronene, skal Regjeringen bruke 50 millioner kroner på å bygge ut Regjeringens krypterte nett, som brukes til å sikre regjeringens og departementenes kommunikasjon med politidistriktene mot avlytting. Pengene til dette skal tas fra Forsvarets bevilgning til styrker i utlandet. (NTB)