Økningen henger sammen med forverringen av krisen. Strømmen av mennesker på flukt fra tørken i Somalia øker daglig. Hver dag kommer tusenvis av flyktninger til leirene i Etiopia og Kenya. Situasjonen i Somalia blir stadig være, og mange flykter også til hovedstaden Mogadishu.

— Det er viktig at hele verdenssamfunnet reagerer raskt for å unngå at denne krisen utvikler seg til å bli enda verre. Vi er i løpende kontakt med myndighetene i de berørte landene, men konflikten i Somalia gjør hjelpearbeidet komplisert, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en uttalelse.

Opprinnelig rapporterte FN om at 10 millioner mennesker mangler mat på Afrikas Horn. Oppdateringer viser at omfanget er større enn først antatt.

— Dette er den mest alvorlige sultkatastrofen i verden akkurat nå. Den går ut over mennesker som er rammet av to katastrofer på en gang; både konflikt og tørke, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV).

Størstedelen av det nye bidraget vil gå til FNs høykommissær for flyktninger (UNCHR). Norge bidro med rundt 200 millioner kroner tidligere i år til de viktigste humanitære aktørene på Afrikas Horn, deriblant FNs nødhjelpsfond.