ALF SKJESETH, NTB Genève

Statsminister Jens Stoltenberg retter knallhard kritikk mot rike land som stadig reduserer sine bistandsbudsjett. — Det finnes ingen unnskyldning for den sterke nedgangen i bevilgningene til utviklingshjelp. Rike land har forpliktet seg til å bruke 0,7 prosent av sitt bruttonasjonalprodukt til u-hjelp. Men gjennomsnittet har falt til 0,2 prosent, sa Stoltenberg under FN-konferansen om sosiale spørsmål i Genève tirsdag. - Dette er nærmest en skam. Det kan jeg si, siden mitt land bruker 0,9 prosent til bistand og har som mål å øke andelen til 1 prosent, sa han. - Ikke handelsvare - Befolkningens sosiale behov kan ikke overlates til markedskreftene, sa Stoltenberg i sitt innlegg under konferansen, som følger opp FNs sosiale toppmøte i København i 1995. - Tilgang til helse og utdanning og likeverdig fordeling av velferd er ikke handelsvare. Ikke noe aksjemarked kan fastsette slike priser, sa statsministeren. Han kom med en appell om å ettergi u-landenes gjeld, for å gjøre dem i stand til å investere i helse, utdanning og ny infrastruktur. En milliard Norge har besluttet å ettergi 100 prosent av gjelden fra de fattigste landene. Dette er avtalt i forhold til Tanzania og Senegal, og flere land vil følge, sa Stoltenberg, som oppfordret andre kreditorland til å gjøre det samme. Han gjentok sin støtte til det internasjonale vaksinasjonsprosjektet GAVI, som vil få en milliard kroner fra Norge over en femårsperiode.