Registreringsarbeidet etter flodbølge-katastrofen er gjennomført av mange personer som ikke har denne type arbeid til daglig.

Resultatet har vært ufullstendige lister, informasjon preget av mangler og en rekke feil, skriver Aftenposten.

Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund gir Utenriksdepartementet strykkarakter i arbeidet med savnetlistene.

— Verdifull tid og opplysninger har trolig gått tapt fordi inkompetente folk i UD har gjort politiets jobb. Politifolk er trenet og utdannet til å stille de rette spørsmålene, og håndtere denne type informasjon. Absolutt ingenting tilsier at UD skulle gjøre denne jobben, sier han til NRK.

Ifølge politikilder startet ansatte i Oslo-politiet og Kripos på egen hånd en mer profesjonell registrering av savnede allerede 2. juledag. De tok i bruk et nytt registreringsverktøy dansk politi har benyttet under katastrofen. Dette arbeidet ble stanset etter UD-møtet 3. juledag.

Først torsdag ble jobben gitt tilbake til politiet. I går kunne UD selv og politidirektør Ingelin Killengreen konstatere at listene politiet overtok er ufullstendige, og at de inneholder faktiske feil.

Verken Anne Lene Dale Sandsten i Utenriksdepartementet eller politidirektør Ingelin Killengreen ville mandag morgen kommentere kritikken mot registreringsarbeidet.