Thorbjørn Jagland uttrykte «sterk bekymring» overfor Vladimir Putin for den nye loven som påbyr en rekke frivillige organisasjoner i Russland, såkalte NGOer, å registrere seg som utenlandske agenter. Det skriver Aftenposten.no

— Europarådet oppretter nå et betydelig kontor i Moskva. Det skal ha til hovedoppgave å jobbe med reformer innen hele justisvesenet, særlig med vekt på å få til en appelldomstol, sa Jagland til Aftenposten etter at møter var over i mandag ettermiddag.

Anklages for heksejakt

Etter fire år som statsminister returnerte, Putin til Kreml for et års tid siden. I løpet av comebackåret har Putin, som har styrt Russland i over 13 år, fått kraftig kritikk fra Vesten, menneskerettighetsorganisasjoner og russiske opposisjonelle.

En rekke nye og potensielt undertrykkende lover er vedtatt, og mange av Russlands fremste opposisjonelle har fått store problemer med lovens lange arm. Amnesty International konkluderte nylig med at Putin har innledet en heksejakt på sine kritikere.

Utenlandske agenter

Også frivillige organisasjoner, såkalte NGOer, har støtt på store problemer En av de nye lovene fastslår at de må registrere seg som «utenlandske agenter», dersom russiske myndigheter mener de driver med politiske aktiviteter.

I Russland husker mange begrepet "utenlandske agenter" som et særdeles negativt ladet uttrykk fra den kalde krigen, og kan minne om landsforræderi.

En annen av de nye lovene gir monsterbøter for å delta og arrangere ulovlige demonstrasjoner.

Jagland understreker at han "selvfølgelig" diskuterte den nye loven som rammer frivillige organisasjoner.

— Jeg uttrykte i dag en sterk bekymring for den nye NGO-loven, sier Jagland, og legger til:

— Samtidig er vår oppgave er ikke bare å finne en vei ut av dette, ikke bare kritisere, sier han og poengterer:

— Det er nok av dem som kritiserer, det gjør vi også. Men vi er nødt til å arbeide med dem på en konstruktiv måte. Og det er det vi nå gjør med NGO-loven, og derfor oppretter vi nå dette kontoret, sier Jagland.

For å finne en vei ut av dette, diskuterte Jagland og Putin mulige finansieringsformer av NGOer og hvordan en skal definere politiske aktiviteter.

— Det har vært en veldig tydelig interesse for den ekspertise som Europarådet kan tilby for å gjennomføre reformer på mange områder det i russiske samfunn, sier Jagland.

Andre temaer som var oppe, er korrupsjonsbekjempelse, fengselssektoren og mediesektoren.

- Legger stor vekt på besøket

Før møtet sa Jagland til Aftenposten:

— Det er helt tydelig at russiske myndigheter legger stor vekt på besøket, da besøket innbefatter et lengre møte og en arbeidslunsj med utenriksminister Lavrov, før møtet med president Putin. I tillegg er det lagt opp til et bredt program i Moskva, hvor jeg møter den russiske justisministeren og taler til en stor forsamling i Statsdumaen (den russiske nasjonalforsamlingen, red.anm.), sa Jagland, som også poengterte:

— Det blir et uhyre viktig besøk. Dette fordi det er et møte mellom Russland og en organisasjon som Russland har juridiske og politiske forpliktelser til.

Putin vil møte forpliktelser

Putin selv sa følgende under møtet, ifølge Interfax.

— Russland er blant de fem største bidragsyterne til Europarådet, og vi har møtt og kommer til å møte alle våre forpliktelser.