— Vi har selvsagt vært svært bekymret og er lettet over at denne saken har løst seg på en slik god måte. Vi gleder oss nå til Pål kommer hjem, sier familien i en kommentar til NTB etter løslatelsen.

De synes de har fått god oppfølging fra myndighetene etter kidnappingen.

— Vi vil takke norske myndigheter og andre for den innsatsen som er gjort for å få Pål i sikkerhet. Vi vil også berømme den tette oppfølgingen familien har fått i denne vanskelige situasjonen, sier de.

Familien takker også pressen for å ha vist tilbakeholdenhet i saken, og de tror dette kan ha vært medvirkende til at saken har løst seg.