Cameron kan bli en farlig utfordrer for statsminister Tony Blair, og ved avstemningen torsdag ga 90 av de 198 folkevalgte medlemmene partiet har i Parlamentet sin stemme til Cameron. 57 stemte på David Davies og 51 på Liam Fox.

Partiet holdt torsdag den andre av til sammen tre voteringer i prosessen med å utpeke ny partisjef. En meningsmåling i London-avisen Daily Telegraph torsdag, viste at 59 prosent av de spurte ønsket seg Cameron.

Han betraktes av mange som best egnet til å utfordre Blair, som i mai i år ledet sitt sosialdemokratiske parti Labour til en historisk tredje valgseier på rad. Blair har trukket sitt parti inn mot sentrum, og dermed erobret mange av de konservatives gamle kjernevelgere.

Davies

Et flertall av partiets folkevalgte i Underhuset foretrakk imidlertid David Davies, som er de konservatives innenrikspolitiske talsmann, ved avstemningen tirsdag. Tidligere finansminister Kenneth Clarke ble til manges overraskelse stemt ut allerede i den første voteringen.

Selskapet YouGovs måling i Daily Telegraph ga David Cameron en svært klar ledelse over David Davies, som bare fikk støtte fra 15 prosent av de spurte. Davies lå dermed også bak den tredje gjenstående kandidaten, de konservatives utenrikspolitiske talsmann Liam Fox.

Det endelige valget mellom de to kandidatene som gjenstår etter underhusgruppens to voteringer, skjer i en uravstemning blant partiets rundt 300.000 medlemmer, og vinneren kunngjøres i desember.

Sliter

Det konservative partiet dominerte britisk politikk i mye av det 20. århundre, under ledere som Winston Churchill og Margaret Thatcher. Men etter fornyelsen av Labour har de konservative slitt med å finne en ny leder som kan ta opp kampen mot den karismatiske Blair.

Den britiske statsministeren har riktig nok gjort seg upopulær i brede lag med sin aktive støtte til amerikanerne krigføring i Irak. Ettersom de konservative er – om mulig – enda mer USA-vennlige enn Blair, har partiet imidlertid lite å hente på dette området.

I bakgrunnen lurer trusselen fra sentrumspartiet liberaldemokratene, som jobber hardt med å definere seg som «det virkelige alternativet» til Blair og Labour. De konservatives nye leder må altså forberede seg på kamp på to politiske fronter.