ATLE M. SKJÆRSTAD, Haag

Damen i stolen ved siden av meg forsøker å fange blikket til mannen som kommer inn i salen på den andre siden av den skuddsikre glassveggen.

Vinker forsiktig når Slobodan Milosevic kaster et blikk mot tilskuerbenkene. Ikke en mine i ansiktet røper om han har sett hilsenen.

Før han setter seg, plasserer han en tung stor, svart skinnveske på gulvet ved siden av stolen og ser med borende blikk over mot sjefanklager Carla del Ponte og hennes medarbeidere.

Den ubrutte linjen

Før dagen er omme har anklagerne Geoffrey Nice og Dirk Reyneveld gitt oss et seks timers illustrert foredrag om det balkanske redselskabinett.

Det er beretningene om menn og guttebarn som ble skutt ned foran øynene på koner og mødre, det er beretningene om kvinner som ble voldtatt, mishandlet og drept, om lik som ble kastet i brønner, det er beretningene om systematiske menneskeforflytninger med busser og tog, om systematiske ødeleggelser av privat og offentlig eiendom.

Det er nesten som vi hører dødsskriket fra en henrettet mann som vises på fjernsynsskjermen: Bind for øynene, tydelige spor i ansiktet etter mishandling og en frykt frosset fast i ansiktsuttrykket der han ligger på bakken.

Bildet av kjølebilen med 60 lik fra Kosovo som ble dumpet i Donau i et forsøk på å skjule ugjerningene er vanskeligere å «gjøre levende», men det er en del av historien om hvordan henrettede kosovo-albanere ble fraktet bort fra provinsen og bl.a. slengt i massegraver utenfor Beograd.

Påtalemyndighetens taktikk står klarere frem. Den skal skape en ubrutt linje i den milosevic'ske politikk fra felttoget mot Kroatia til forsøket om å tømme Kosovo for ikke-etniske serbere. Dette er viktig nå som de tre sakene behandles under ett. Å få overbevist de tre dommerne om at det eksisterte en generalplan der konklusjonen var at det var ikke plass for andre enn serbere i Milosevics rike.

Mens rettssaken begynner bakfra – med Kosovo-tiltalen – begynner anklagernes beretning med begynnelsen. Om hvordan selv områder der serberne var i mindretall systematisk ble tømt for kroater, muslimer og kosovo-albanere.

— Det er et mønster fra dag 1, er en understrekning som gjentas av Nice og Reyneveld flere ganger i løpet av dagen.

Deres problem blir antakelig å overbevise retten om at Milosevic hele tiden visste og var den ansvarlige. Så krydres også deres fremstillinger med sitater fra Milosevic om at «han hadde kommandoen», f eks fra Dayton-forhandlingene om fredsplanen for Bosnia.

Noterer flittig

Slobodan Milosevic er tilsynelatende upåvirket. Han noterer flittigere enn under rettssakens første dag, det blir etter hvert mange ark som forsvinner ned i den svarte vesken.

På slutten av dagen koker det over. Han kommer med et krast angrep på lovligheten av tribunalet, og at han allerede er dømt av uttalelser fra anklager Carla del Ponte.

— Ved siden av denne rettssaken føres det også en mediekampanje mot meg, sier Milosevic. Ansiktsuttrykket røper ikke en følelse, men det er tydelig at han er opprørt.

Rettens administrator, den alltid korrekte briten Richard May, hugger ham raskt ned.

— Dette har vi vært gjennom tidligere, du har ikke benyttet dine rettigheter, og retten har bestemt at den er lovlig, sier han.

En av Milosevics juridiske rådgivere, den utenfor rettssalen allestedsnærværende Dragoslav Ognjanovic, etterlater liten tvil om at dette igjen vil bli et tema når Milosevic får ordet torsdag morgen:

— Han vil utfordre en del juridiske spørsmål ved retten, og han vil nok komme inn på den historiske og politiske bakgrunnen for det som skjedde, sier han.

Og legger til at Milosevic vil fremstille seg som en leder som søkte enhet og fred i landet. Ognjanovic bekreftet for øvrig tirsdag at vitnelisten Milosevic har utarbeidet er lang og full av prominente personer. Med USAs tidligere president Bill Clinton og Storbritannias statsminister Tony Blair som de kanskje mest kjente.

Ferdig med første runde i juni

Rettens administrator Richard May lettet for øvrig litt på sløret rundt fremdriftsplanen for rettssaken onsdag ettermiddag da han kom med en klar oppfordring til anklagerne om større konsentrasjon.

— Dere bør tenke gjennom vitnelisten med 90 navn i Kosovo-delen og se om den kan reduseres. Dere vil sikkert svare at dere allerede har strøket navn, men tenk på det frem til tirsdag, sa May. Han gjorde det klart at han ønsker at Kosovo-delen av tiltalen skal være sluttført mot slutten av juni eller begynnelsen av juli. Dette vil gi to måneders forberedelser til tiltalepunktene om Bosnia og Kroatia.

— Klarer vi en slik plan, kan vi bli ferdige i løpet av ett år. Det er kanskje lenge nok, sa dommer May.

Det er nesten som vi hører dødsskriket fra en henrettet mann som vises på fjernsynsskjermen.

HOVEDPERSONEN: Slobodan Milosevic klarte ikke å holde på steinansiktet hele dagen i retten i går. I går kveld fortalte en av hans rådgivere at han ikke vil forbli taus.
FOTO: FRED ERNST, REUTERS