Sluttstrek er dermed satt for en lang og omfattende prosess for å få vedtatt myndighetenes redningspakke på over 4.000 milliarder kroner for den kriserammede finanssektoren.

Representantenes hus vedtok pakken med 263 mot 171 stemmer.

President George W. Bush, hans finansminister Henry Paulson og ledere fra begge partiene i Kongressen har nærmest daglig den siste uken anmodet de folkevalgte om å støtte planen. Det første lovforslaget ble nedstemt i Representantenes hus sist mandag, men fredag kveld ble de politiske lederne bønnhørt da et revidert forslag ble vedtatt.

Både Bush-administrasjonen, så vel som kriserammede Wall Street og vaklende europeiske aksjemarkeder, håper godkjenningen av pakken kan være begynnelsen på slutten på finansuroen i USA. Den amerikanske turbulensen har etter hvert også rammet resten av verden.

Men det er fortsatt uklart hvilken virkning redningspakken vil få og om den vil være tilstrekkelig til å snu den negative utviklingen i den amerikanske finanssektoren.

BRENDAN MCDERMID