NTB Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen i rederiet Wilh. Wilhelmsen gjentok lørdag formiddag at "Tampa" er erklært sjøudyktig så lenge flyktningene befinner seg om bord. Han regner med at det norske Utenriksdepartementet må inn i bildet på nytt, for kaptein Arne Rinnan kommer ikke til å forlate Christmas Island.

— Jeg har nettopp gjennomgått situasjonen med kapteinen på telefon, sier Bangsmoen som ser for seg to løsninger: Enten må flyktningene settes i land på Christmas Island eller de må flyttes over på et annet fartøy. Australia har avvist det første av disse mulighetene.

Han understreker at det er kaptein Rinnan som har kommandoen til tross for at spesialtrente soldater har gått om bord i det norske fartøyet. Soldatene har ikke gjort noe forsøk på å overta kommandoen, men har sørget for å bedre situasjonen for flyktningene.

Australsk plan

Australias statsminister John Howard presenterte fredag en plan som han mente kan løse den fastlåste situasjonen for flyktningene. - Jeg kunngjør i dag at vi har nådd en avtale med regjeringene på New Zealand og Nauru for å behandle (asylsøknadene til) menneskene som ble reddet av "Tampa", sa Australias statsminister John Howard under en pressekonferanse i Sydney lørdag.

Ifølge Howard skal 150 av båtflyktningene, trolig familiegrupper med kvinner og barn, sendes til New Zealand, mens de øvrige skal sendes til den lille øystaten Nauru. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) skal være informert om planen.

Kan søke

De av flyktningene man sender til Nauru, som har et reelt krav på asyl, skal selv kunne søke om de vil til Australia eller andre land, la Howard til. Han fastholdt Australias absolutte nei til å la de 460 båtflyktningene få slippe i land på australsk territorium, inkludert Christmas Island.

- Fortsatt usikkert

Howard medga under sin pressekonferanse at det fortsatt gjensto uløste spørsmål, og sa at man fra australsk side håpet at "et tredjeland" ville stille med et skip for å frakte flyktningene sjøveien videre.