Angolansk politi har reddet 29 barn fra en sekt som mente ungene var besatt av onde ånder.

Barna ble holdt fanget av sekten «Gud er levende», hvis leder påberopte seg magiske krefter. De satt innesperret i lederens hus da politiet slo til. Der fant de også ti kvinner og tre menn.

Selv om de fleste angolanere er katolikker, har heksetroen dype røtter i det sørafrikanske landet. Senest i fjor ble 40 barn reddet fra to religiøse sekter som mente ungene var besatt av onde ånder.